Leitud lood

Prohvet Maltsvet
Ähijärve-Aegviidu matkatee, Võlingi lõkkekoht
22 August
Ähijärve-Aegviidu matkatee, Võlingi lõkkekoht
22 August

Matkateest u 300 meetrit põhja poole jääb kunagise Kääni (Käni-Hansu) talu ase. Kääni talus sündis Juhan Leinberg, kes on tuntuks saanud suuresti tänu Eduard Vilde romaanile „Prohvet Maltsvet“. „Prohvet Maltsvet” on jäänud eesti kirjanduses ainsaks proosateoseks, mis kirjeldab ja kommenteerib 19. sajandi usulist rahvaliikumist. 1904. aastal septembri alguses avaldas Vilde palve saata talle usaldusväärseid mälestusi Maltsveti isiku, tema õpetuste, usulise tegevuse ja Krimmi väljarändamise kohta. Kirjanikul õnnestus saada oma kasutusse kaks käsikirja. Joosep Freimanni ja Leinbergi vennapoja Gustav Maltsa käsikirjadest said romaani põhiallikad. „Prohvet Maltsvet” hakkas järjeloona ilmuma 1905. aasta märtsis Tartu ajalehe Uudised jutulisas. Tervikromaan ilmus trükist 1908. aastal. 

Katkendeid Vilde romaanist loeb näitleja Uku Uusberg, muusikalise poole eest hoolitseb Indrek Kruusimaa (kitarr).

Ühismatkal jääb matkagruppide teele mitmeid paiku, kus on Eesti Vabariigi 100 aasta vältel aset leidnud huvitavaid sündmusi. Osad neist lugudest tulevad Eesti näitlejate ja muusikute poolt ettekandmisele matkatee peatuskohtades. Nendele kontsert-etendustele on oodatud kõik huvilised, ka need, kes ühismatkast osa võtta ei saa.

Üritus algab kell 22.00